Coronavirus

Via deze weg wil ik u allen namens het bestuur op de hoogte brengen dat onze vereniging tot nadere berichtgeving volledig gesloten is in verband met het Coronavirus.

Coronavirus