65 jaar lid van Constantia

Zaterdagmiddag (29-12-2018) werd Nico van de Wiel in het zonnetje gezet.

Met een schildje voor zijn 65 jaar erelid bij Handboogsportvereniging Constantia.

Een kleine delegatie van leden, waaronder het oudste nog actieve lid van de vereniging, Henk van Loon was hierbij aanwezig.

Onder het genot van koffie met gebak en later een borreltje werden de nodige herinneringen opgehaald uit de goede oude tijd, Nico had in die tijd ook nog een Nederlands record 25 meter 1 pijl geschoten.

65 jaar lid

Bondspassen digitaal

Vanaf 2019 stappen we van de fysieke kunststof ledenpas naar een digitale ledenpas in pdf-formaat. Dit doen we met name vanwege het aspect duurzaamheid en om geld vrij te maken om te besteden in de sport in plaats van het maken en verzenden van passen. Met de digitalisering kunnen we een aanzienlijk bedrag direct inzetten ter ontwikkeling van de sport, denk hierbij aan een hernieuwd competitie scoreprogramma voor de bondscompetities 25m1pijl en verenigingsondersteuning. Bovendien zijn de passen actueler en vollediger.

Eind januari ontvangen alle leden, waarvan het correcte e-mailadres in de ledenadministratie staat geregistreerd, een nieuwe digitale ledenpas per e-mail met een geldigheidsduur t/m 31 december 2019. Is er van een verenigingslid (nog) geen e-mail bekend of heeft men de pas 2019 niet ontvangen? Dan kan deze worden opgevraagd bij de secretaris.

Kerstverschieting 2018

Bijna half acht (18 december), de teams worden ingedeeld en het gordijn gaat open voor de Kerstverschieting 2018. De organisatoren van dit jaar (Cor en Elly) hebben erg hun best gedaan: kerstbomen gevouwen en de kerstballen, sterren en vredesduifjes ontbreken niet. Als extra uitdaging moest er afwisselend zittend op een bal of kruk, staand en balancerend geschoten worden.
Onder het genot van hapjes en drankjes werden vele ballen kapot geschoten. Een Kerstman was ook van de partij en ook de foute truien en rendier geweitjes ontbraken niet.
Met een dobbelsteen was de hoeveelheid punten bepaald. De vredesduif werd ook geraakt. Die was helaas goed voor min 25 punten.
Na optellen en aftrekken was het winnende team: Annet, Jan, Cor en Jeroen. Voor hen de titel kerst team 2018 en de eeuwige roem.
De volgende dag heeft de jeugd ook weer kunnen schieten op de fraaie blazoenen. En ook daar een winnend team met een beginnende schutter (2de keer) Alex en Robert.
Volgend jaar hopen we elkaar weer te zien bij de Paasverschieting die georganiseerd gaat worden door Jan v H, Hein, Haroet en Josef.

kerst

Henk van Loon 70 jaar bij Constantia

Op zaterdag 25 augustus is er bij handboogsportvereniging Constantia in Drunen een bijzonder jubileum feest gevierd. Henk van Loon is 70 jaar lid van de club en tevens van de Nederlandse Handboogbond (NHB).

De jubilaris is feestelijk onthaald in het clubgebouw van Constantia aan de Torenstraat 154 in Drunen door collega schutters, familie, vrienden en vertegenwoordigers van enkele handboogsportverenigingen uit de regio.

De voorzitter en tevens zoon van de jubilaris Adri van Loon heeft de bondsspeld opgespeld. Namens de gemeente Heusden was wethouder Blankers aanwezig die een leuke opsomming maakte van dingen die er allemaal zijn gebeurd sinds 1948 toen Henk van Loon lid werd. Dhr. Blankers heeft ook een certificaat uitgereikt namens de Nederlandse Handboogbond.

Jubileum Henk van Loon
Foto: Cor Timmermans

Er staan nog 84 foto’s op onze Facebook pagina.