Koningschieten 2018

Afgelopen weekend was het heerlijk weer bij het jaarlijkse Koningschieten van Handboogsportvereniging Constantia. Terwijl familie en vrienden af en toe buiten genoten van het zonnetje stonden binnen 23 schutters aan de schietlijn. Dit jaar streden dames, heren en jeugd in de klassen recurve en hout.

Drieëntwintig schutters stonden aan de schietlijn. Leuke bijzonderheid is dat dit jaar ons jongste jeugdlid, Thomas van Ratingen (10) en de oudste schutter, Dhr. Hein van Loon (87) mee deden. Na twee voorrondes selecteerden de zes beste schutters zich voor de halve finale. Zij schoten 10 pijlen en de beste drie schutters mochten door naar de finale: Vincent van Haaren, Hans van Haaren en Arjan van Drunen.
Op het grote scherm werd vol spanning meegekeken naar de resultaten. Tot aan het eind toe bleef het spannend. Vincent en Arjan eindigen met een gelijke stand met 91 punten. Om te bepalen wie er wint werd een shoot-off gehouden waarbij ieder één pijl schiet. Arjan schoot een 10, Vincent een 9 waardoor Arjan van Drunen zich voor een jaar Koning van Constantia 2018 mag noemen.

De traditie van het Koningschieten stamt uit de tijd van Koning III uit 1849. Hij was een fervent handboogschutter en organiseerde op de Koninklijke Domeinen van paleis Het Loo een twee daagse wedstrijd. Na enkele jaren liet hij de organisatie van de wedstrijden over aan de verenigingen maar stelde hij wel een zilveren medaille beschikbaar.

Uit handen van voorzitter Adri van Loon ontvangt Arjan van Drunen een medaille en het Koningskruis. Tevens zal zijn naam vermeld worden op het schilt van de Koningen.

Ook de overige winnaars krijgen een medaille.

De winnaars van het Koningschieten 2018 zijn: Koning: Arjan van Drunen, Prins: Vincent van Haaren, Prinses: Hetty van Loon, Houtprins: Jozef van Berkel, Raadsheer Hans van Haaren,
Jeugdprins: Jeroen Flipsen, Aspirant-prins: Thomas van Ratingen, 7de prijs: Jan Klerks.

Na zijn inhuldiging en felicitaties mag traditiegetrouw de Koning het buffet openen waarmee deze dag feestelijk wordt afgesloten.

Paasverschieting 2018

Afgelopen zaterdag avond (24 maart) was de paasverschieting. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de leden schieten op paaseieren en paashazen, van papier.

Paasverschieting 2018

Bertus, Haroet en Sarah raakten de minste hazen. Deze diervriendelijkheid werd beloond met de 1ste prijs!

Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering/jaarvergadering

Graag nodigen wij hierbij alle leden van Constantia, van 16 jaar of ouder uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op Zondag 21 Januari 2018
om 10.30 uur in ons clubgebouw aan de Torenstraat 154 in Drunen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag A.L.V. van 22-01-2017
4. Ingekomen stukken
5. Verslag Penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

Beste wensen voor 2018

Sport is een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschappij:
Het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt sport gewild én kansrijk voor het realiseren van een hele reeks doelen. Sport maakt mens én maatschappij gezond. Het doet mij goed als ik zie hoe de laatste tijd het schietplezier weer bij veel schutters terug is. Samen moeten wij er met ons allen iets van maken. Laat je niet uit het veld slaan als het een keertje niet lukt om die 10 te schieten. Het samenzijn en er een gezellige avond van maken, daar heeft iedereen plezier van. Ofwel daar word ik vrolijk van. Ook namens de rest van het bestuur wens ik iedereen een zeer gezond, liefdevol 2018 toe, met veel schietplezier en veel punten.

Adri van Loon, Voorzitter

Spelregels

Een aantal spelregels

Je wacht tot iedereen klaar is om met schieten te beginnen en gaat met andere schutters tegelijk op de schietlijn staan.

Als je eerder klaar bent loop je van de schietlijn weg zonder andere schutters te storen.

De wachtende schutters maken geen lawaai en storen ook andere schutters niet in hun concentratie.

Als iedereen geschoten heeft ga je gezamenlijk de pijlen halen.

Als je aan de lijn staat en een pijl vast van je boog dan mag je hem nog schieten en tellen als een deel van de pijl tussen de schietlijn en de 3 meter ervoor ligt.

Bij veldschieten mag je schieten en tellen als je de pijl kunt aanraken terwijl je achter de schietlijn blijft staan.

Bij een schot op het randje van een van de ringen op het blazoen, telt altijd het hoogste aantal punten.

Als een pijl in de 9 zit, maar ook het randje van de 10 raakt, dan telt hij als een 10. Dit geldt voor alle soorten wedstrijden!

Je mag de pijlen en blazoenen pas aanraken als de scores zijn genoteerd en gecontroleerd.

Als je een pijl bovenop of in een andere pijl schiet (een zogenaamde Robin Hood) dan telt voor de 2e pijl de score van de 1e pijl die al in het blazoen stak.

Als je aan de lijn staat en je pijl valt binnen de 3m lijn mag je hem oprapen en schieten.

Als je pijl een andere pijl in het blazoen raakt en hij valt op de grond en er is aantoonbare schade op de pijl in het blazoen. Dan telt die score voor je pijl ook.

Een pijl op een ander doel telt niet!

Je komt niet zonder toestemming aan de boog of pijlen van iemand anders!