Ouder-kind toernooi 2018

Het Ouder-kind-toernooi is een gezelligheidstoernooi, waarbij een jeugdlid samen met een volwassene (vader, moeder, opa, oma of ander familielid) een team vormt. De poules worden zoveel mogelijk ingedeeld op sterkte. Het gaat niet om het winnen, het gaat om gezellig mee doen. Natuurlijk zijn er wel mooie prijzen te winnen.

Onze jeugdschutters hebben samen met hun vader of moeder, zus of vriendin een gezellige avond gehad. Na de puntenbepaling met dobbelstenen mochten Jeroen Flipsen en Anne Flipsen de wisselbeker van het Ouder-kind toernooi in ontvangst nemen.

Koningschieten 2018

Afgelopen weekend was het heerlijk weer bij het jaarlijkse Koningschieten van Handboogsportvereniging Constantia. Terwijl familie en vrienden af en toe buiten genoten van het zonnetje stonden binnen 23 schutters aan de schietlijn. Dit jaar streden dames, heren en jeugd in de klassen recurve en hout.

Drieëntwintig schutters stonden aan de schietlijn. Leuke bijzonderheid is dat dit jaar ons jongste jeugdlid, Thomas van Ratingen (10) en de oudste schutter, Dhr. Hein van Loon (87) mee deden. Na twee voorrondes selecteerden de zes beste schutters zich voor de halve finale. Zij schoten 10 pijlen en de beste drie schutters mochten door naar de finale: Vincent van Haaren, Hans van Haaren en Arjan van Drunen.
Op het grote scherm werd vol spanning meegekeken naar de resultaten. Tot aan het eind toe bleef het spannend. Vincent en Arjan eindigen met een gelijke stand met 91 punten. Om te bepalen wie er wint werd een shoot-off gehouden waarbij ieder één pijl schiet. Arjan schoot een 10, Vincent een 9 waardoor Arjan van Drunen zich voor een jaar Koning van Constantia 2018 mag noemen.

De traditie van het Koningschieten stamt uit de tijd van Koning III uit 1849. Hij was een fervent handboogschutter en organiseerde op de Koninklijke Domeinen van paleis Het Loo een twee daagse wedstrijd. Na enkele jaren liet hij de organisatie van de wedstrijden over aan de verenigingen maar stelde hij wel een zilveren medaille beschikbaar.

Uit handen van voorzitter Adri van Loon ontvangt Arjan van Drunen een medaille en het Koningskruis. Tevens zal zijn naam vermeld worden op het schilt van de Koningen.

Ook de overige winnaars krijgen een medaille.

De winnaars van het Koningschieten 2018 zijn: Koning: Arjan van Drunen, Prins: Vincent van Haaren, Prinses: Hetty van Loon, Houtprins: Jozef van Berkel, Raadsheer Hans van Haaren,
Jeugdprins: Jeroen Flipsen, Aspirant-prins: Thomas van Ratingen, 7de prijs: Jan Klerks.

Na zijn inhuldiging en felicitaties mag traditiegetrouw de Koning het buffet openen waarmee deze dag feestelijk wordt afgesloten.

Paasverschieting 2018

Afgelopen zaterdag avond (24 maart) was de paasverschieting. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de leden schieten op paaseieren en paashazen, van papier.

Paasverschieting 2018

Bertus, Haroet en Sarah raakten de minste hazen. Deze diervriendelijkheid werd beloond met de 1ste prijs!

Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering/jaarvergadering

Graag nodigen wij hierbij alle leden van Constantia, van 16 jaar of ouder uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op Zondag 21 Januari 2018
om 10.30 uur in ons clubgebouw aan de Torenstraat 154 in Drunen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag A.L.V. van 22-01-2017
4. Ingekomen stukken
5. Verslag Penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting