Corona update

Beste leden,

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen vernemen mogen verenigingen weer gedeeltelijk open. Wij willen daarin niet achter blijven!

We hebben enkele schietbanen buiten (daar mag op elk moment van de dag gebruik van gemaakt worden) en vragen u enkele regels in acht te nemen.

• Ouders die schutters brengen blijven buiten de accommodatie (kiss & ride)

• Gebruik alleen je eigen spullen

• Algemene ruimtes zoals het clubhuis en de toiletten zijn dicht

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)

• Volg altijd de aanwijzingen van de trainer of het bestuurslid ter plaatse op

• 13 jaar en ouder: Houd 1,5 meter afstand, ook bij het halen van de pijlen

• Jeugd mag alleen buiten schieten onder begeleiding

• Ga na je training meteen weer naar huis

• Buiten schieten mag vanaf een 7.5 gemiddeld, binnen schieten mag niet

• Is het te druk, keer om en ga naar huis

• Ligt je boog in het clubhuis? Maak een afspraak met Hetty van Loon, zij kan hem voor je pakken