Koningsschieten 2017

Op zaterdag 22 april kon ieder lid van Handboogsportvereniging Constantia een poging wagen om de titel Koning 2017 in de wacht te slepen. Tweeëndertig schutters stonden aan de schietlijn om in twee rondes van totaal dertig pijlen zoveel mogelijk punten bij elkaar te schieten.
Tien jaar oud waren de jongste deelnemers en zesentachtig de oudste schutter. En met elf schutters waren de vrouwen dit jaar goed vertegenwoordigd. Er werd geschoten met recurve, compound en hout.

Na de eerste vijftien pijlen stond Nick Timmermans zes punten voor op Vincent van Haaren. Voor hen beiden was het dit jaar een extra uitdaging omdat degene die de titel Koning behaalt, de Keizer mag uitdagen.
Nick, Cor, Vincent, Martin, Hansen en Haroet waren de zes schutters die na dertig pijlen het beste geschoten hadden en door mochten naar de eerste finaleronde. Tien keer schieten ze om de beurt één pijl. Alles is nu te volgen op een groot scherm en familie en vrienden kijken soms ademloos toe. Met maar drie punten verschil gaan Nick, Hans en Vincent door naar de tweede finaleronde.
Na weer tien pijlen in deze altijd spannende ronde is het duidelijk wie zich Koning 2017 mag noemen, namelijk Nick Timmermans. Hans van Haaren wordt tweede en mag zich een jaar Prins noemen. Vincent van Haaren sleept de derde prijs in de wacht.
Naast het koningschap werd er ook gestreden voor Prinses(Anne Flipsen), Compound prins (Ad Peijnenburg), , Houtprinses (Annet van Stek), Jeugdprins (Jeroen Flipsen), Aspirant prinses (Amber Jehoel), Raadsheer (Cor Timmermans) en de 7e prijs (Anne Flipsen).

Omdat de 22-jarige Nick de afgelopen vijf jaar drie keer de koningstitel in de wacht heeft gesleept, mag hij de Keizer Arjan van Drunen uitdagen. Wanneer deze strijd zal plaatsvinden, wordt nog nader bekend gemaakt.

Na zijn inhuldiging en felicitaties mag traditiegetrouw de Koning het buffet openen waarmee deze dag feestelijk wordt afgesloten.