FITA

De FITA is een overkoepelende organisatie voor de handboogsport in zijn totaliteit en is in 1931 opgericht. Het betekent Federation Internationale de Tir à l’Arc (Internationale federatie voor handboogschieten). De FITA is geen bond die regels maakt voor zichzelf en haar leden. Ook organiseert de FITA geen wedstrijden. Het is eigenlijk een ontmoetingsplek waar de nationale bonden (van alle landen) met elkaar afspreken hoe bij internationale ontmoetingen te handelen bij het handboogschieten. Er worden dus afspraken gemaakt, leef- en gedragsregels bepaald en normen vastgesteld. Deze regels en afspraken gelden voor de hele wereld, zodat iedereen dezelfde regels heeft.
De FITA heeft een aantal doelstellingen:
* Het promoten en bevorderen van de handboogsport over de hele wereld.
* Het laten organiseren van wereldkampioenschappen en andere continentale of regionale kampioenschappen, zoals die door het congres (in Nederland noemen we het de ledenvergadering) kunnen worden verlangd.
* Het opstellen van de schiet- en wedstrijdregels alsmede het interpreteren ervan.
* Het officieel erkennen en registreren van: records wereldkampioenschappen, records continentale kampioenschappen, Wereld- en Olympische records.
* Het samenstellen van de complete uitslagenlijsten van: Wereldkampioenschappen, Continentale kampioenschappen, Olympische Spelen.
De nationale sportbonden zijn leden van de FITA, één van elk land. Voor Nederland is dit de Nederlandse Handboog Bond.